ADIGITRANSA-level Digital Transformation Service

99,99%

Chất lượng vượt trội

100%

Chi phí tối ưu

No. 1

Sự chuyên nghiệp

AAA

Độ tin cậy

Kế thừa hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giải pháp quản trị doanh nghiệp cho trên 2.500 khách hàng tại Việt Nam và quốc tế, chúng tôi đã xây dựng và phát triển thương hiệu ADIGITRANS – A-level Digital Transformation Service để tư vấn các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho khách hàng với sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam.

Chất lượng dịch vụ của ADIGITRANS được ghi nhận qua việc chúng tôi là Đối tác Vàng của Bitrix24 và là đối tác thương mại, đối tác ủy quyền của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Zoom và Freshworks ... Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm hàng đầu của các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp sẽ mang lại cho khách hàng một giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.

ADIGITRANS cũng là đối tác ủy quyền của Công ty QRC Assurance and Solutions tại Việt Nam để cung cấp các giải pháp Tích hợp trong miền Quyền riêng tư & Bảo mật Dữ liệu. Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết vấn đề phức tạp trong việc bảo vệ dữ liệu và đạt được các mục tiêu về Quản trị, Rủi ro và Tuân thủ. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ Chất lượng, Rủi ro và Tuân thủ và đã hoàn thành hơn 15000 đánh giá với hơn 325 khách hàng ở 35 + quốc gia.

CÁC THƯƠNG HIỆU CHO GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ CHÚNG TÔI

Bitrix24 - Phần mềm tự động hóa với hơn 35 công cụ dành cho doanh nghiệp là một nền tảng chuyển đổi số hiệu quả, thay thế nhiều công cụ bằng một giải pháp duy nhất và mở ra những khả năng mới để phát triển kinh doanh. ADIGITRANS là đối tác vàng của Bitrix24 tại Việt Nam.

*****

FreshWorks - Là hệ thống sản phẩm đáp ứng hầu hết các nhu cầu của doanh nghiệp với chi phí hợp lý, triển khai nhanh chóng và thiết kế phù hợp với người dùng cuối cùng. Sản phẩm nổi bật mà chúng tôi đề xuất là: Freshdesk - Dịch vụ khách hàng và FreshSales - Quản trị quan hệ khách hàng & Marketing Automation.

*****

Zoom - Là Ứng dụng dẫn đầu theo báo cáo Magic Quadrant của Gartner về Giải pháp Cuộc họp trong năm 2019 phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, giàu tính năng và siêu tự nhiên, dễ sử dụng. ADIGITRANS là đối tác ủy quyền  uy tín của Zoom Video Communications, Inc tại Việt Nam.

****

CHỨNG NHẬN CHO CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PCI DSS Certification
PCI Secure SLC Certification
PCI SSS Certification
PCI 3DS Certification
ISO/IEC 27001 (ISMS)
ISO/IEC-27701 (PIMS)
GDPR Assessment
HIPAA Assessment
SOC/SSAE Assessments

DỊCH VỤ TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Information Systems Audit
Swift Assessments

DỊCH VỤ BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VAPT Services
Thick Client Application
Web Application Security
Mobile Application Security
API Security Testing
POS Application Security
Secure Code Review
Data Discovery Scan
Configuration Audits
Network Segmentation

HỆ THỐNG TUÂN THỦ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (CPMS)

Hệ thống quản lý tuân thủ chủ động dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô cho phép bạn quản lý rủi ro, giảm thiểu khả năng thực thi quy định và tăng hiệu quả kinh doanh. CPMS giúp bạn thiết lập các phương pháp tốt nhất để tuân thủ, ghi lại quy trình và thủ tục của bạn, giao tiếp với các bên liên quan trong thời gian thực, xác định điểm yếu, tạo báo cáo tự động và xem xét thông tin GRC trong một nền tảng tập trung duy nhất.

Hệ thống của chúng tôi có khả năng hiển thị từ đầu đến cuối về các yêu cầu tuân thủ của bạn, các biện pháp kiểm soát cần được thực hiện và xác định quy trình kiểm toán lý tưởng của bạn. Bắt đầu với các khuôn khổ quy định và tuân thủ như PCI DSS, ISO 27001, HIPAA, GDPR, SOC / SSAE và các khuôn khổ tùy chỉnh tích hợp sẵn. Chuẩn hóa việc đánh giá kiểm soát của bạn và thu thập bằng chứng để tạo ra một kế hoạch dự án hiệu quả. Theo dõi tiến trình của nhóm bằng các báo cáo tùy chỉnh để có cái nhìn chính xác về rủi ro trong thời gian thực và ưu tiên các hoạt động giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ CHỨNG CHỈ & DỊCH VỤ IT CỦA CHÚNG TÔI